Информационни срещи

 

 

 

 

О Б Я В А

 

КМEТА НА ОБЩИНА ХИТРИНО, КАНИ

МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ОТ ОБЩИНА ХИТРИНО ЗА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА

ЗА 2014г.

ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА

29.11.2013г./Петък/ ОТ 10.00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХИТРИНО.

 

 

НУРИДИН ИСМАИЛ

Кмет на община Хитрино

Дата: 22.11.2013г.