Работно време с граждани:

8:00 ч. - 17:00 ч.

 

9780, с.Хитрино,

ул."Възраждане" №45

тел.: 05341 2250

факс: 05341 2120

 

raw/uploads/hitrino.jpgraw/uploads/4italiste.jpg raw/uploads/map-Hitrino.jpg

КOНТАКТИ:


РЕГИСТЪР НА ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
РЕГИСТЪР НА ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОPМАЦИЯ
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12, АЛ.2 ОТ ЗПРКИ
Политика за защита на лични данни

ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Заплащането на задължения за местни данъци и такси според вида им се извършва във всички клонове на Банка ДСК и Български пощи  ЕАД

 

 

 

Зелен телефон:

На телефон (05341) 22 13  и 0882/331210 (от 8.00 до 17.00 часа всеки работен ден) и на e-mail: ekolog@hitrino.org очакваме сигнали за екологично замърсяване и предложения за подобряване на екологичната политика на общината.

 

 

 

 

raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg

 

 

 

 

Хитрино - след инцидента  и сега ( видео 230MB )

 

  

 

Актуално:

 

10.05.2019 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН

Общински съвет Шумен открива процедура за избор на съдебни заседатели към Шуменския районен съд за мандат 2020-2023 година. Общинският съвет Шумен ще избере съдебни заседатели от всички общини към съдебния район на Районен съд – Шумен, т.е. от общините Шумен, Венец и Хитрино. Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на следните изисквания:

1. Да са дееспособни български граждани;

2. Да са на възраст от 21 до 68 години;

3. Да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват;

4. Да има завършено най-малко средно образование;

5. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

6. Да не страдат от психически заболявания.

7. Да не са съдебни заседатели в друг съд или, ако са такива, да декларират пред Общински съвет Шумен, че, ако бъдат избрани, ще подадат молба за напускане в съда, в който мандатът им все още не е изтекъл до датата на полагане на клетва пред Шуменския районен съд;

8. Да не са общински заседатели от съдебния район, за който са избрани;

9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани;

11. Да не са били съдебни заседатели за повече от два последователни мандата към Шуменски районен съд.

 

Документите, които следва да подадат кандидатите за съдебни заседатели до Общински съвет Шумен:

1. Молба в свободен текст, в която задължително трябва да бъдат вписани телефонен номер за обратна връзка, както и e-mail на кандидата;

2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;

3. Нотариално заверено копие от дипломата за завършено образование;

4. Медицинско удостоверение за това, че кандидатът не страда от психическо заболяване;

5. Две препоръки и данни за контакт с двете лица, които са направили препоръките, към които общинските съветници да се обръщат за допълнителна информация по препоръките;

6. Мотивационно писмо;

7. Писмено съгласие;

8. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;

9. Документ за извършена проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български гражданин към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

 

Срок за подаване на документите от кандидатите за съдебни заседатели: до 31 май 2019 година (включително) на гише № 3 в сградата на Община Шумен.

Комисията за избор на съдебни заседатели ще проведе изслушване на кандидатите в публично заседание на 3ти и 4ти юли 2019 г. от 14 часа, като за него ще бъдат уведомени всички кандидати.

 


 

12.04.2019 г.

 

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда


СЪОБЩЕНИЕ, ИСКАНЕ


 11.04.2019 г.

 

Протокол - конкурс за главен архитект

 


 

03.04.2019 г.

 

Списък на допуснатите кандидати за конкурс за главен архитект

 

списък

 


 

 

 

1.10.2018 г.

Пресконференция на кмета на Хитрино Нуридин Исмаил

Прессъобщение на МТСП

 

 

 


 


Към архив...