Работно време с граждани:

8:00 ч. - 17:00 ч.

 

9780, с.Хитрино,

ул."Възраждане" №45

тел.: 05341 2250

факс: 05341 2120

 

raw/uploads/hitrino.jpgraw/uploads/4italiste.jpg raw/uploads/map-Hitrino.jpg

КOНТАКТИ:


РЕГИСТЪР НА ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
РЕГИСТЪР НА ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОPМАЦИЯ
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12, АЛ.2 ОТ ЗПРКИ
Политика за защита на лични данни

ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 

 

 

Зелен телефон:

На телефон (05341) 22 13  и 0882/331210 (от 8.00 до 17.00 часа всеки работен ден) и на e-mail: ekolog@hitrino.org очакваме сигнали за екологично замърсяване и предложения за подобряване на екологичната политика на общината.

 

 

 

 

raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg

 

 

 

 

Хитрино - след инцидента  и сега ( видео 230MB )

 

  

 

Актуално:

 

12.03.2019 г.

 

Заповед за обявяване на участника, спечелил търга на 28.02.19 г. 

 

заповед

 

 

01.03.2019 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 

обявление

 


 

22.02.2019 г.

 

ОБЯВА

за инвестиционно предложение

 

ОБЯВА, УВЕДОМЛЕНИЕ


 


 

 

15.02.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за инвестиционно предложение

 

 СЪОБЩЕНИЕ, ИСКАНЕ, ИНФОРМАЦИЯ

 


 

 

29.01.2019 г.

 

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

 

списък

 


 

 

18.01.2019 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Въз основа на Решение № 88 по Протокол № 6/07.09.2018 г. и Решение № 103 по Протокол № 8/23.11.2018 г. на Общински съвет Хитрино и съгласно разпоредбите на Закона за общинския дълг и Правила за провеждане на процедура за избор на финансова/кредитна институция и финансов посредник, приети от Общински съвет – Хитрино, Община Хитрино обявява дата и час на отваряне на постъпилите оферти по процедура „Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Хитрино” за отпускане на дългосрочен кредит за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност, а именно: извършване на реконструкция на вътрешен водопровод с. Каменяк, община Хитрино, и реконструкция на ул. „Мир”, участък: от км 0+000 до км 1+162, с. Каменяк, община Хитрино, както следва:

 

Дата на отваряне на офертите: 22.01.2019 г.

Час: 10:00 ч.

Място: Административна сграда на Община Хитрино с адрес с. Хитрино, ул. „Възраждане” № 45, заседателна зала, етаж II.

 

Съобщение

 

Избор на кредитна институция

 

 


 

 

13.12.2018 г.

 

„Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Хитрино”, за отпускане на дългосрочен заем при следните параметри и условия:

 

обява

Документацията изтегли ТУК

 

 

5.12.2018 г.

 

Решение за ЕО на програмата за управление на отпадъците на община Хитрино

 

 

 

 


 

1.10.2018 г.

Пресконференция на кмета на Хитрино Нуридин Исмаил

Прессъобщение на МТСП

 

 

 


 


Към архив...