Околна Среда

Здравеопазване
5 индивидуални медицински практики
5 индивидуални стоматологични практики
4 училищни здравни кабинета
Екология и околна среда
Община Хитрино е екологично чист район. На територията й няма големи замърсители на околната среда. Налице е богато биологично разнообразие и територии с природна значимост.