Архив наредби на Общински Съвет

Наредби за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги:

- Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги (22.12.2015)

- Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги (16.05.2017)

 

Наредба за управление на общинските пътища

Наредба за управление на общинското имущество

Наредба за управление на отпадъците
Наредба за определяне и администриране на местните такси

Наредба за търговската дейност
Наредба за наемите
Наредба за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
Наредба за общинския дълг
Наредба за местните данъци
Наредба за общинската собственост
Наредба за пожарна и аварийна безопасност в община Хитрино
Наредба за притежаване и отглеждане на кучета
Наредба за управление на отпадъците
Наредба за управление на общинските пътища в община Хитрино
Наредба за принудително изпълнение на заповеди по ЗУТ
Наредба за организация и управление на общинските пазари
Наредба за зелените площи
Наредба за обществения ред
Наредба - ГОРИ - на Община Хитрино.doc
Наредба данъци
Наредба за провеждане на публични търгове
Наредба за бюджета
Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги 2

Наредба за управление на отпадъците
Наредба за управление на отпадъците 
Наредба 1 за поддържане и опазване на обществения ред
Наредба 2 за търговската дейност
Наредба за принудително изпълняване на заповеди по ЗУТ

Правилник на Общински съвет

Правилник на Общински съвет 2