Архив наредби на Общински Съвет

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

Наредба за пожарна безопасност и спасяване - отменена с Решение № 14 от 20.12.2019 година, Протокол № 3, точка 7

Наредби за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги:

- Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги (22.12.2015)

- Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги (16.05.2017)

 

Наредба за управление на общинските пътища

Наредба за управление на общинското имущество

Наредба за управление на отпадъците
Наредба за определяне и администриране на местните такси

Наредба за търговската дейност
Наредба за наемите
Наредба за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
Наредба за общинския дълг
Наредба за местните данъци
Наредба за общинската собственост
Наредба за пожарна и аварийна безопасност в община Хитрино
Наредба за притежаване и отглеждане на кучета
Наредба за управление на отпадъците
Наредба за управление на общинските пътища в община Хитрино
Наредба за принудително изпълнение на заповеди по ЗУТ
Наредба за организация и управление на общинските пазари
Наредба за зелените площи
Наредба за обществения ред
Наредба - ГОРИ - на Община Хитрино.doc
Наредба данъци
Наредба за провеждане на публични търгове
Наредба за бюджета
Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги 2

Наредба за управление на отпадъците
Наредба за управление на отпадъците 
Наредба за управление на отпадъците
Наредба 1 за поддържане и опазване на обществения ред
Наредба 2 за търговската дейност
Наредба за принудително изпълняване на заповеди по ЗУТ

Правилник на Общински съвет

Правилник на Общински съвет 2

 

Годишна програма общинска собственост 2016 г.

Културен календар 2016 г.

Отчет кмет 2015 г.

Отчет на програмата за общинска собственост 2015 г.

Спортен календар 2016 г.

Наредба данъци 

Програма за развитие на читалищната дейност през 2016 г.

Програма за закрила на детето 2016 г.

Решение за такса битови отпадъци и план-сметка 2016 г.

Годишен план социални услуги 2017 г.

Годишен доклад 2015 г. ОПР

Отчет ПУО 2015 г.

Програма за развитие на читалищната дейност през 2018 г

Програма за закрила на детето 2018 г

Общински годишен план за младежта 2016 г.

План социални услуги 2016 г.

Програма за управление на отпадъците 2015 - 2020 г.

 • Корекция ПУО 2015-2020 Хитрино
 • Програма за управление на отпадъците - последна страница
 •  

  Наредба - ГОРИ - на Община Хитрино 

  Годишна програма общинска собственост 2019 г.

  Краткосрочна програма ВЕИ

  Културен календар 2019 г

  Мандатна програма 2015-2019 г.

  Отчет кмет 2018 г

  Отчет на програмата за общинска собственост 2018 г

  Отчет МКБППМН 2018

  Програма за развитие на читалищната дейност през 2019 г

  Общински годишен план за младежта 2019 г

  Спортен календар 2019 г.

  Стратегия 2015-2019 г. общинска собственост

  Правилник на Общински съвет

  Решение за такса битови отпадъци и план-сметка 2019 г.

  Отчет председател 2018 г.

  Стратегия 2015-2019 - начална станица

  Наредба данъци

  Програма за закрила на детето 2019 г

  Годишен доклад 2018 г. ОПР

  Отчет ПУО 2018

  Наредба за притежаване и отглеждане на кучета

  Наредба за провеждане на публични търгове

  Годишна програма общинска собственост 2020 г.

  Отчет кмет 2019 г

  Отчет дейността на ОбС

  Отчет на програмата за общинска собственост 2019 г

  Плана за действие за общинските концесии

  Годишен доклад 2019 г. ОПР

  Отчет ПУО 2019 г.

  Отчет ПООС 2019 г.

  Програма за развитие на читалищната дейност през 2020 г

  Програма за закрила на детето 2020 г