Икономически дейности

 

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници


Необходими документи:

 1. Заявление
 2. Лиценз
 3. УТГ на лицензираните коли

Срок за извършване на услугата: 10 дни
Такса: 0.50 лв. за заявление
Нормативно основание:

Разрешително за търговска дейност


Необходими документи:

 1. У-ние за съдебна регистрация
 2. Копие от декларация за данъчна регистрация
 3. Копие от БУЛСТАТ карта
 4. Акт за собственост на обекта/договор за наем/
 5. Санитарно разрешение за въвеждане в експлоатация
 6. Становище за пожарна безопасност от РСПАБ
 7. У-ние за ползване по предназначение

Срок за извършване на услугата: 7 дни
Такса: 0.50 лв. за заявление
Нормативно основание: Наредба №2 на ОбС

Удостоверение за ненормирано работно време


Необходими документи:

 1. Протокол за измерено ниво на битов шум със становище от ХЕИ
 2. Становище от РПУ-Шумен
 3. Становище от сектор "УС" при ОбА Хитрино

Срок за извършване на услугата: 14 дни
Такса: 0.50лв. за заявление
Нормативно основание: Наредба №2 на ОбС

Разрешително за тротоарно право


Необходими документи:

 1. Молба

Срок за извършване на услугата: 1 ден
Такса:
Нормативно основание: Наредба №2 на ОбС

Категоризация на ЗХР


Необходими документи:

 1. Заявление
 2. Нот.акт/договор за наем
 3. Разрешение за ползване на имота по предназначение
 4. Актуално съдебно състояние на фирмата
 5. Удостоверение,че фирмата не е в ликвидация

Срок за извършване на услугата: 2 месеца
Такса:

 1. До 20 места - 110 лв.
 2. До 50 места - 250 лв.
 3. До 150 места - 500лв.
 4. До 300 места - 940лв.
 5. Над 300 места - 1400лв


Нормативно основание: Закон за туризма

Регистрация на пункт за дестилация на ферментирали плодови материали за производство на ракия от граждани, с техните материали


Необходими документи:

 1. Молба
 2. Акт за собственост/договор за наем
 3. Копие от санитарно разрешение за въвеждане в редовна експлоатация на обекта
 4. Квитанция за платена такса за издаване на у-ние за вписване в регистъра на производителите на спирт,дестилати и спиртни напитки.

Срок за извършване на услугата: 1 месец
Такса: 0.50 ст. за молба, 50 лв. такса
Нормативно основание: Наредба

Регистрация на пчелни семейства


Необходими документи:

 1. Молба
 2. Протокол за извършен профилактичен преглед от ветеринарен лекар и № на пчелина

Срок за извършване на услугата: Такса: 5.00 лв.
Нормативно основание: Наредба на ОбС