Бюджет и отчети

 

Покана за публично обсъждане на бюджет 2021

Проект на бюджет 2021 - приходи

Проект на бюджет 2021 - разходи

Отчет компенс. транспорт 2020 (30.03.2021)

 

информация за отчет 2020 г. ( 02.07.2021 ) 

покана за публично обсъждане на отчет 2020 г. ( 02.07.2021 )

 

Бюджет 2021 (05.03.2021)

Бюджет 2021 (05.03.2021)

 

Отчет I тримесечие 2021 (10.05.2021)

Отчет II тримесечие 2021 ( 04.08.2021 )

 

Отчет капиталови разходи -30.03.2021 ( 10.05.2021 )

Отчет капиталови разходи - 30.06.2021 ( 04.08.2021 )

 

Месечен отчет януари 2021 (12.02.2021)

Месечен отчет февруари 2021 (12.03.2021)

Месечен отчет март 2021 ( 15.04.2021 )

Месечен отчет април 2021 ( 17.05.2021 ) 

Месечен отчет май 2021 ( 14.06.2021 )

Месечен отчет юни 2021 ( 12.07.2021 )

Месечен отчет юли 2021 ( 10.08.2021 )

Месечен отчет август 2021 ( 16.09.2021 )

 


 

 ГФО 2020Г.-ЗАВЕРЕН СМЕТНА ПАЛАТА

Общински дълг

покана публично обсъждане на отчет 2019 г. ( 08.07.2020 )

приходи държавни дейности

приходи местни дейности

разходи за дофинансиране на държавни дейности

разходи за държавни дейности

разходи за местни дейности

разчет за финансиране на капиталовите разходи

Отчет за изпълнение на бюджета за 2019г.,приет от ОБС.pdf ( 31.07.2020 )

Отчет компенс. транспорт 2019 (30.03.2020) 

 

бюджет 2020 община Хитрино ( 07.02.2020 )

 

отчет I-во тримесечие 2020 ( 05.05.2020 )

отчет II-ро тримесечие 2020 ( 13.08.2020 )

отчет III-то тримесечие 2020 ( 02.11.2020 )

отчет IV-то тримесечие 2020 ( 01.03.2021 )

 

месечен отчет януари 2020 ( 18.02.2020 )

месечен отчет февруари 2020 ( 16.03.2020 )

месечен отчет март 2020 ( 14.04.2020 ) 

месечен отчет април 2020 ( 18.05.2020 )

месечен отчет май 2020 ( 12.06.2020 )

месечен отчет юни 2020 ( 14.07.2020 )

месечен отчет юли 2020 ( 13.08.2020 )

месечен отчет август 2020 ( 11.09.2020 )

месечен отчет септември 2020 ( 13.10.2020 )

месечен отчет октомври 2020 ( 11.11.2020 )

месечен отчет ноември 2020 ( 14.12.2020 )

 

Покана за публично обсъждане на бюджет 2020 ( 08.01.2020 )

Проекто-бюджет 2020 ( 08.01.2020 )

 


 

 ГФО 2019

 

Бюджет 2019 ( 01.02.2019г. )

 

Покана за публично обсъждане на бюджет 2019 ( 21.12.2018 )

 

Доклад проекто бюджет 2019 ( 04.01.2019 )

 

Отчет за компенсиране цените за транспорт за 2018 ( 26.03.2019 )

 

месечен отчет януари 2019 ( 12.02.2019 )

месечен отчет февруари 2019 ( 12.03.2019 )

месечен отчет март 2019 ( 15.04.2019 )

месечен отчет април 2019 ( 13.05.2019 )

месечен отчет май 2019 ( 14.06.2019 )

месечен отчет юни 2019 ( 13.07.2019 )

месечен отчет юли 2019 ( 13.08.2019 )

месечен отчет август 2019 ( 12.09.2019 )

месечен отчет септември 2019 ( 15.10.2019 )

месечен отчет октомври 2019 ( 13.11.2019 )

месечен отчет ноември 2019 ( 12.12.2019 )

месечен отчет декември 2019 ( 13.01.2019 )

 

 

отчет I-во тримесечие 2019 ( 08.05.2019 )

отчет II-ро тримесечие 2019 ( 06.08.2019 )

отчет III-то тримесечие 2019 ( 30.10.2019 )

отчет IV-то тримесечие 2019 ( 26.02.2020 )

 


 

ГФО 2018

 

Покана за публично обсъждане на отчета ( 30.05.2019 )

Отчет за изпълнение на бюджета за 2018 ( 24.06.2019 )

 

Годишен отчет за изпълнение на бюджета на 2017 ( 01.10.2018 )

 

Покана за публично обсъждане на бюджет 2018

бюджет 2018 ( 08.02.2018г. )

 

месечен отчет януари 2018 ( 15.02.2018 )

месечен отчет февруари 2018 ( 15.03.2018 )

месечен отчет март 2018 ( 16.04.2018 )

месечен отчет април 2018 ( 14.05.2018 )

месечен отчет май 2018 ( 13.06.2018 )

месечен отчет юни 2018 ( 16.07.2018 )

месечен отчет юли 2018 ( 15.08.2018 )

месечен отчет август 2018 ( 14.09.2018 )

месечен отчет септември 2018 ( 11.10.2018 )

месечен отчет октомври 2018 ( 13.11.2018 )

месечен отчет ноември 2018 ( 11.12.2018 )

месечен отчет декември 2018 ( 14.01.2019 )

 

 

Отчет I тримесечие 2018 ( 9.05.2018 )

Отчет II тримесечие 2018 ( 01.08.2018 )

Отчет III тримесечие 2018 ( 01.11.2018 )

Отчет IV тримесечие 2018 ( 26.02.2019 )

 

 


 

ГФО към 31.12.2017г.

 

ОДИТЕН ДОКЛАД И СТАНОВИЩЕ ОТ СМЕТНА ПАЛАТА ЗА ГФО 2016

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА,СМЕТКИ ЗА С-ВА ОТ ЕС И С-КИ ЗА ЧУЖДИ С-ВА В ХИЛ. ЛВ.

ОПР И БАЛАНС ЗА 2016Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ СЪГЛ. Т. 1.4 ОТ ЗАПОВЕД ЗМФ-1338/2015Г.

 

месечен отчет януари 2017 (17.02.2017 г.) 

месечен отчет февруари 2017 (22.03.2017 г.) 

месечен отчет март 2017 (12.4.2017 г.)

месечен отчет април 2017 (19.5.2017 г.)

месечен отчет май 2017 (14.6.2017 г.)

месечен отчет юни 2017 (18.07.2017 г.)

месечен отчет юли 2017 (17.08.2017г.)

месечен отчет август 2017 (18.09.2017)

месечен отчет септември 2017 ( 19.10.2017 )

месечен отчет октомври 2017 ( 16.11.2017 )

месечен отчет ноември 2017 ( 20.12.2017 )

месечен отчет декември 2017 ( 15.01.2018 )

 

Покана за публично обсъждане на отчет 2016 (14.06.2017)

 

Отчет I тримесечие 2017 ( 30.03.2017 )

Отчет II тримесечие 2017 ( 02.08.2017 )

Отчет III тримесечие 2017 ( 02.11.2017 )

Отчет IV тримесечие 2017 ( 26.02.2018 ) 

 

 

 Общински бюджет 2017 (06.02.2017 г.)

 

 

Покана за публично обсъждане на бюджет 2017

 


 

 

 

ГФО за 2015г. -заверен от сметна палата

 

Касов отчет 31.12.2015 КОД 33

Касов отчет 31.12.2015 КОД 42

Касов отчет 31.12.2015 КОД 98

 

Баланс -31.12.2015 и счет.политика

 


 

 

Баланс и отчет за приходи и разходи за 2015г

 

баланс 2016

ОПР 2016

счетоводна политика 2016

 

годишен отчет 2016

 

 Отчет трето тримесечие 2016

Отчет второ тримесечие 2016

 

Месечен отчет януари 2016

Месечен отчет февруари 2016

Месечен отчет март 2016

Месечен отчет април 2016

Месечен отчет май 2016

Месечен отчет юни 2016

Месечен отчет юли 2016

Месечен отчет август 2016

Месечен отчет септември 2016

Месечен отчет октомври 2016

Месечен отчет ноември 2016

Месечен отчет декември 2016

 

Отчет първо тримесечие 2016

 

 Общински Бюджет 2016г.

 

Отчет 01.2015

Отчет 02.2015

Отчет 03.2015

Отчет 04.2015

Отчет 05.2015

Отчет 06.2015

Отчет 07.2015

Отчет 08.2015

Отчет 09.2015

Отчет 10.2015

Отчет 11.2015

Отчет 12.2015

 

 

Отчет месец януари 2015

Отчет месец февруари 2015

 

Оповестяване на счетоводната политика на община Хитрино за 2014г

Счетоводен баланс

 

Бюджет 2015 - приходи

Бюджет 2015 - разходи

 

Заверка за 2014 г. на община Хитрино на ГФО

Годишен отчет 2014

 

ПОКАНА за публично обсъждане на бюджет 2015г..doc

 otchet m.1. 2014(2).pdf

otchet m.2. 2014(2).pdf

otchet m.3. 2014(2).pdf

otchet m.4. 2014(2).pdf

otchet m.5. 2014(2).pdf

otchet m.6. 2014(2).pdf

otchet m.7. 2014(2).pdf

otchet m.8. 2014(2).pdf

otchet m.9. 2014(2).pdf

otchet m.10. 2014(2).pdf

otchet m.11.2014.pdf

Отчет м. 12.2014 

 

Ежемесечен отчет

 

Баланс Хитрино 2013г..pdf

 

zap_formula_2014(2).pdf

Otcet 2013g Budjet 2014g.doc

Otcet2012g Budjet 2013g.doc

Наредба-БЮДЖЕТ.pdf

 

Баланс Хитрино 2012г.pdf

Одитно становище 2013г.pdf 

 

 

Баланс 2010.pdf

Баланс към 31.12.2011г..rar