Телефонен указател

СТАЯ ДЛЪЖНОСТ ИМЕ ТЕЛ.№
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
401 Председател на Общински съвет Мустафа Ахмед 05341/22-50
КМЕТ НА ОБЩИНА И ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ
402 Кмет на община Нуридин Исмаил 05341/22-50
301 Заместник кмет Ахмед Ахмед 05341/22-73
301 Заместник кмет Илхан Ахмед 05341/22-73
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
302 Секретар на община Емине Юзеир 05341/22-73
402 Главен специалист ”Канцелария и човешки ресурси” Севинч Хайри 05341/22-50

403

 

Главен счетоводител

 

Магбуле Селим

 

05341/23-98

 

404

 

 

Главен специалист „ТНООС” Кязим Исмаил

05341/22-13

 

 

Старши специалист „Общинска собственост”

 

Нергюл Ахмед

 

405

 

 

05341/23-98

 

 

Младши експерт „Обществени поръчки”

 

Веселка Венелинова

 

408

 

Директор „Обща администрация”

 

Нюртен Раим

 

05341/20-78

 

409

 

 

Главен специалист „ТРЗ” Хюсние Ахмед 05341/20-48

Главен специалист „ФСД”

Старши счетоводител

 

Гюнхер Юнуз

Мая Десподова

 

 

 

304

 

 

 

Старши експерт „ПЕ” Бюнямин Хасан 05341/22-13
Mладши експерт „ПЕ” Гюлкан Ахмед

Еколог

 

Айше Хабил

 

 

 

305 Главен специалист „ОМП” Гюлен Реджеб 05341/21-63
307 Директор „Специализирана администрация” Сениха Исмаил 05341/21-30
207 Ст. специалист „Наредба №1” Неждет Мурад 05341/23-93

101

 

Дежурни

 

05341/21-63

 

Главен специалист  „Устр. на територията” Ребие Салим 05341/23-93
Главен специалист  „АТО” Милена Йосифова

Главен архитект

 

Арх.Силвия Славова

 

Главен специалист „Местни данъци и такси” Бедрие Абтула 05341/20-78
Главен специалист „Местни данъци и такси” Саджит Осман

Касиер-счетоводител

 

Юрке Ахмед

 

Младши експерт „ГРАО” Соня Рангелова 05341/21-30
Главен специалист „АПИО” Невянка Тодева
Специалист ГРАО Айтен Решад Мехмед
Деловодител и архив Фатме Хасан

 

 


 

КМЕТСТВА

 

КМЕТСТВО/КМЕТ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН


с.БАЙКОВО

АХМЕД МУСТАФА АХМЕД

ул. ТОПОЛИТЕ  18

05348 2375

0882955885

 

С.БЛИЗНАЦИ

РИДВАН АЛИ МУСА

ул. КОЗЛОДУЙ  2

05341 2360

0887386409

 

с.ВИСОКА  ПОЛЯНА

ИБРЯМ ФАРУК ИБРЯМ

ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ  20

05340 2211

0887360048

 

с.ВЪРБАК

ШЕФКЪ ИБРЯМОВ МЕХМЕДОВ

ул. ХАН АСПАРУХ  30

05341 2264

0887362014

 

с.ДЛЪЖКО

ДЖЕВАТ  ХЮСЕИН САЛИ

ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ  20

05345 5515

0887392524

 

с. ДОБРИ ВОЙНИКОВ

МИННЕТ ХЮСМЕН РАФИ

ул. БЪЛГАРИЯ  20

0887385527

05341 2186

 

с. ЕДИНАКОВЦИ

АЛКАН ШЕФКЕД ГАЛИБ

ул. ТОПОЛИТЕ  18

05345 5317

0887387510

 

с. ЖИВКОВО

БАХТИ ХАЛИД СЕЛИМ

ул.  ТОПОЛИТЕ  15

05347 2215

0887376886

 

с. ЗВЕГОР

МЕТИН ХАЛИЛ ТАЛИБ

ул. МАРИЦА  2

05345 5415

0884077484

 

с. ИГЛИКА

МЕТХАН ВЕДАТ АХМЕД

ул. ШИПКА  4

05347 2315

0887377553

 

с. КАЛИНО

ЕРДИНЧ ФАХРЕДИН  КАДИР

ул. ВИТОША 20

05347 2325

0884077482

 

с. КАМЕНЯК

САБРИЯ ХАЙРИ ТАИР

ул.  МИР  21

05346 2215

0887314020

 

с. РАЗВИГОРОВО

НЕРДЖИВАН ИБРАХИМ ИСМАИЛ

ул.  СЛАВЯНКА  12

05345 5215

0888842000

 

с. СЛИВАК

ДЖЕМАЛ РЕДЖЕБ АБТУЛА

ул.  ПИРИН  1

05341 2183

0887391074

 

с.СТУДЕНИЦА

ГЮНЯЙ ХЮСМЕН ХАККЪ

ул.   КАМЧИЯ  11

05349 5313

0887372460

 

с.ТЕРВЕЛ

ИСМАИЛ НЕВЗАТОВ ШЕФКЪЕВ

ул.  ТРЕТИ МАРТ  30

05349 5218

0884077479

 

с.ТИМАРЕВО

МЕХНУРИЕТ ВЕХБИ БАСРИ

ул.  БЪЛГАРИЯ  16

05341 2333

0884077481

 

с.ТРЕМ

НАЗИФ ИДРИЗ НАЗИФ

ул.  АВРОРА  31

05348 2313

0887391289

 

с.ЧЕРНА

ИСМАИЛ ХЪЛМИЕВ ЕБАЗЕРОВ

ул.   ИСКЪР  9

05342 7232

0884077483