Сигнали за корупция

Сигнал за корупция можете да подадете по един от следните начини: по e-mail на Община Хитрино - kmet@hitrino.org  и писмено - по пощата и в кутията на общината.

 Адрес за кореспонденция:

 с. Хитрино 9780

област Шумен,                  

 ул. "Възраждане" №45

 Сигнал за корупция можете да подадете и в интернет страницата на МВР на адрес: http://nocorr.mvr.bg/ , както и на горещия телефон -   02... .